Narvik Montessoriskole

Om skolen

Narvik Montessoriskole startet opp i august 2013. Vår målsetning er at vi skal skape den beste skolen i vår kommune. Narvik Montessoriskole ligger i bydelen Fagernes ca 4 km utenfor selve bykjernen. Skolens område grenser til både sjø, fjære, skog og fjell.

Vi har en grillhytte i fjellet ovenfor skolen og en gapahuk ved fjæra. Vinterstid har vi egen skøytebane. Skolen vår ligger i et område med enormt mange muligheter i forhold til utelek og friluftsaktiviteter.

Søknadsskjema

Last ned

Læreplaner

Bestill her

Årshjul

Les mer

Om skolen

Oversikt

Montessoripedagogikken

Det finnes store forskjeller på barn når det gjelder den fysiske, intellektuelle og sosiale utvikling, også innenfor samme aldersgruppe. Derfor har både montessoribarnehagen og montessoriskolen aldersblandede grupper. Se kort introduksjonsfilm her.

Da blir det lettere for alle å finne noen på samme modningsnivå som en selv. De yngste barna kan få veiledning av de eldste, og alle får mulighet til å veilede noen og dermed være en ressurs i sin arbeidsgruppe.

Oppslagstavla