Helsemyndighetene anbefaler at elever og ansatte i skoler og ansatte i barnehager tester seg før oppstart etter juleferien. Dersom det ikke er tilstrekkelig testkapasitet, vil helsemyndighetene prioritere områder med mye smitte. Det er lokale helsemyndigheter som har ansvaret for gjennomføring av testing.

FHI har oppdatert sin informasjonsside om smittevern til barnehager og skoler, inkludert med informasjon om selvtesting før skolestart.