Torsdag 7.november var det offisiell åpning av vår nye gaphauk. Gapahuken er satt opp i samarbeid mellom elever, lærere og vaktmester. Det er Nordland Fylke og SpareBank1 Nord- Norge som har finansiert prosjektet. Gapahuken skal brukes som læringsarena for elevene  i skoletiden. Alle andre kan bruke den på ettermiddagstid. Hjertelig velkomne skal dere være