Årshjul

 • icon

  Februar

  Valentinsball for mellomtrinnet. Arrangeres av 7. årstrinn. Her er det ønskelig med noen foreldre fra 7. til hjelp.

 • icon

  VU i mars

  Karneval på kveldstid. Her er det foreldrene for 4. årstrinn som har ansvar for gjennomføring.

 • icon

  Mai

  Utviklingssamtaler alle grupper.

 • icon

  17 Mai

  Ansvarlig for organisering til tog i byen og aktiviteter på skolen i etterkant 1. er foreldrene i 2. klasse. Er det en liten klasse må 1. klasse trå til og hjelpe. Foreldrebaking.

 • icon

  Tidlig i juni

  Felles dugnad på uteområdene. Denne skjer på ettermiddagstid.

 • icon

  Første uke i september

  Felles foreldremøte for alle – i tillegg klasseforeldremøter.

 • icon

  Oktober/november

  I forbindelse med årets TV­aksjon blir det kafe og utlodning fredagen før. Dette skjer på skolen i skoletiden. Her står de ansatte ved skolen for baking.

 • icon

  FN-dagen 24/10

  Opptreden i gymsal. Denne er på dagtid og foreldre som har anledning kan være til stede. Første opptreden for nye 1.klassinger.

 • icon

  November

  Utviklingssamtaler alle grupper.

 • icon

  Medio desember

  Den årlige juleforestillingen og salgsmesse går av stabelen. Ansvarlig for kafe, julenisse etc. er foreldrene til 7. årstrinn. Foreldrebaking.

  Alle elevgruppene selger egenproduserte varer.

 • icon

  Desember

  Skolegudstjeneste i gymsalen. Åpen for alle. I tillegg må det påregnes flere dugnader både ute og inne. FAU foreslår 10 dugnadstimer pr. familie hvert år.

Det må også påregnes minst en kjøring av elevene til aktiviteter utenfor skolen. Det kan være turdager eller andre ting. Inntekter fra disse arrangementene går i sin helhet til elevene beste. Det kan være leker og utstyr for både uten – og innendørs bruk.