SKOLEÅRET 22/23

VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 22/23   Da er vi snart klare til å ta fatt på skoleåret 22/23. Til høsten har vi 72 elever fordelt på 7 klassetrinn og det er 9 elever som skal begynne i første klasse. Elevene er delt […]

Skoleruta for 22/23

Skoleruten for Narvik montessoriskole 22/23 som ble vedtatt av styret 13.06.22, vil avvike fra den kommunale skoleruten.   _Skolerute skoleåret 2022_2023 for Narvik Montessoriskole

Smittesituasjonen

Hei alle sammen. Vi er nå inne i en fase hvor smitte brer seg i et stort omfang. Det kan være vanskelig å følge med på alle råd og veiledninger som kommer fortløpende. for tiden er det slik at en […]

Unntak fra smittekarantene

Fra 1. januar er ansatte i barnehager, grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringen unntatt smittekarantene i arbeidstiden. De er unntatt karantene fra første dag, men må teste seg på døgn 3 og 7 etter nærkontakten. Unntaket gjelder ikke dersom den ansatte […]

Anbefaling om testing før skolestart

Helsemyndighetene anbefaler at elever og ansatte i skoler og ansatte i barnehager tester seg før oppstart etter juleferien. Dersom det ikke er tilstrekkelig testkapasitet, vil helsemyndighetene prioritere områder med mye smitte. Det er lokale helsemyndigheter som har ansvaret for gjennomføring […]

Innskriving av neste års førsteklassinger

Alle elever som skal begynne i første klasse 22/23 skal skrives inn ved sin kommunale skole. Se Narvik kommune hjemmeside For neste skoleår er søknadsfristen ved Narvik Montessoriskole 01.12 2021. Denne fristen gjelder alle nye elever som ønsker plass ved […]

Retningslinjer ved sykdom

Dette er Utdanningsdirektoratets råd ved sykdom. (basert på FHI’s anbefalinger) Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake til skolen når […]