Mandag 27.april åpner Narvik Montessoriskole gradvis for 1. til 4. trinn. Skolen vil sørge for at gjenåpningen kan skje på en smittevernfaglig forsvarlig måte basert på faglige råd fra helsemyndighetene. 5.-7. trinn vil fortsette med hjemmeundervisning.

Informasjon til friskoler og skoler godkjent etter voksenoplæringsloven kap. 4 om gjenåpning og videre tiltak._

Dere vil få ytterligere informasjon i god tid før åpning.

Riktig god påske.

mvh rektor Bjørn Framnes