Elevfravær i skolen

Styret ved Narvik Montessoriskole har på styremøte 26.08.19, vedtatt retningslinjer for elevfravær i skolen. Disse retningslinjene trer i kraft umiddelbart. Under «Informasjon» finner dere søknadsskjema for elevpermisjoner.

Retningslinjer for elevfravær i skolen.