Jeg vil bare gjøre dere oppmerksomme på og minne om et par endringer ifht opprinnelig skolerute. Fredag 22.11.19 er ikke elevfri, men vanlig skoledag. Onsdag 11.12.19 er det juleforestilling/salgsmesse. Det er obligatorisk oppmøte for elevene. Siste skoledag før jul er fredag 20.12. Skolestart etter juleferien er tirsdag 07.01.2019.
God helg!!