Endringer i skoleruta

Pga feil i skoleruta gikk elever og lærer en dag for mye før jul. Det er kommet forslag om at denne dagen tas igjen fredag 22.03.2019. FAU har ingen innvendinger til dette.