Vi er nå halvveis gjennom den nye skolehverdagen før sommerferien. Korona-situasjonen har medført forandringer for oss alle, og skoledagene har vært annerledes enn barna er vant til fra tidligere. Nye elevgrupper, nye klasserom og mer uteskole er noe av det som har preget den siste tiden. Vi har gjort det beste ut av situasjonen, og selv om vi har hatt en annen form for undervisning har vi både fått oppleve og lære nye ting. De yngste elevene har hatt mange fine dager på uteskole, der vi blant annet har gått på skogstur, lært om blomster, lagd søppelåker og hatt matematikkoppgaver. Her kan dere se bilder av noe av det vi har gjort siden skolen åpnet igjen.