I kunst og håndverk har vi startet med fingerhekling i 7. klasse. Alle jobbet godt med heklingen, og til slutt er målet at det skal bli et sitteunderlag som kan brukes på tur.