Grupper

Skolen er delt inn i undervisningsgrupper der prinsippet om aldersblanding kommer til sin rett. Innen montessoripedagogikken anbefales aldersgrupper med minst to, helst tre alderstrinn i hver gruppe.

Hos oss er gruppene som følger: 1. og 2. trinn, 3. og 4. trinn og 5-7. trinn.