Grupper

Skolen er delt inn i undervisningsgrupper der prinsippet om aldersblanding kommer til sin rett. Innen montessoripedagogikken anbefales aldersgrupper med minst to, helst tre alderstrinn i hver gruppe.

Hos oss er gruppene som følger: 1.,2. og 3. trinn, 4.,5 og 6. trinn og 7. trinn.

 

Legg igjen en kommentar