Grupper

Skolen er delt inn i 5 undervisningsgrupper der prinsippet om aldersblanding kommer til sin rett for de 5 første trinnene. Det anbefales aldersgrupper med minst to, helst tre alderstrinn i hver gruppe.

For neste skoleår planlegges en inndeling med 1.og 2. klassinger, 3. og 4.klassinger, 5. og 6. klassinger og en 7. klasse som vil være mye for seg selv. Dette vil være den faste inndelingen, men andre kombinasjoner vil brukes ved spesielle prosjekter. Her er det romsituasjonen som legger føringer.

7. årstrinn vil holdes noe adskilt fra de andre. Siden vi ikke har ungdomstrinn vil de største elevene forberedes for en ungdomskole med en annen arbeidsform.