4.,5 og 6. klasse er 28 elever skoleåret 2022/23. Vi  holder til på klasserommene i barnehagefløyen på skolen. Kontaktlærere på trinnet er Ørjan Johansen og Marlene Carete Dalbu.

Siste nytt fra 3-4 klasse