4.,5 og 6. klasse er 35 elever skoleåret 2019/20. Vi  holder til på klasserommene i barnehagefløyen på skolen. Lærere på trinnet er Lunda Skoglund, Kristin Binde Andersen, Inge Hassleberg og Julianne Nerdal Alteren. I tillegg har vi to assistenter sammen med oss.

Siste nytt fra 3-4 klasse