3. og 4. klasse er 26 elever skoleåret 2018/19. Vi er 15 gutter og 11 jenter som holder til på klasserommene i 2. etasje på skolen. Lærere på trinnet er Elin Munkli, Kristin Binde Andersen og Julianne Nerdal Alteren. I tillegg har vi to assistenter sammen med oss.

Siste nytt fra 3-4 klasse