Et prinsipp i en montessoriskole er aldersblanding. Det ideelle er tre alderstrinn i samme gruppe, men minst to alderstrinn.

Klasserommet er tilrettelagt for aktiviteter og oppgaver. «The prepared environment» er en viktig grunnstein i montessoripedagogikken. I et tilrettelagt miljø vil barnet kunne arbeide selvstendig.

Hvert fag og emne har sin faste plass slik at barnet kan finne fram til arbeidsoppgaver uten hjelp av lærer.

Materiellet er et konkret hjelpemiddel på veien til å forstå et abstrakt begrep. Alle sanser skal stimuleres. I tillegg er det pent å se på slik at det innbyr til aktivitet. Barna lærer seg fort å ta vare på det og rydde det på plass etter bruk.

Fagplanen for montessoriskolen er godkjent av utdannings­ og forskningsdepartementet og bygger på Kunnskapsløftet. Kompetansemålene i Kunnskapsløftet gjelder også for montessoriplanen.

Legg igjen en kommentar