Nå har vi alle elevene på skolen. Vi har utarbeidet hygienetiltak som ansatte og elevene skal følge opp. Disse er:

Mårran:

  1. vaske hender
  2. vaske bord før frukt
  3. vaske bord etter frukt

Før mat:

  1. Vaske bord før mat
  2. vaske hender
  3. Vaske bord etter mat

Friminutt:

Voksen spriter kraner, håndtak og doring

Etter friminutt:

  1. Vaske hender

Før vi går hjem:

  1. vaske av bord og stolrygg
  2. Vaske hender
  3. den voksne spriter kraner, håndtak og doring (ved siden av SFO).

Videre oppfordrer vi foresatte til ikke å følge elevene inn på skolen.