SKOLERUTE 19/20

Narvik Montessoriskole følger i utgangspunktet den samme skoleruta som Narvik kommune. Det vil kunne forekomme avvik.

August: Skolestart 19. august

Oktober: Høstferie 9.,10. og 11. oktober.

Desember: Siste skoledag 21. desember.

Januar: Skolestart 6. januar.

Mars: Vinterferie 2.-6. mars

April: Påskeferie fra 6. til og med 14. april

Mai: Elevfri 1. mai, 17. mai, Kr h fartsdag 21. mai og 22. mai, 29.mai

Juni: Elevfri 1. juni. Siste skoledag 19. juni.