SKOLERUTE 20/21

Narvik Montessoriskole følger i utgangspunktet den samme skoleruta som Narvik kommune. Det vil kunne forekomme avvik.

Skolerute for skoleåret 2020/2021

Generell skolerute for grunnskolene i Narvik kommune for skoleåret 2020/2021
Første skoledag er 17. august 2020.
Siste skoledag er 18. juni 2021