SKOLERUTE 20/21

Narvik Montessoriskole følger i utgangspunktet den samme skoleruta som Narvik kommune. Det vil kunne forekomme avvik.

Skolerute for skoleåret 2021/2022

Generell skolerute for grunnskolene i Narvik kommune for skoleåret 2020/2021