Innkalling til Foreldrerådsmøte 19.09.19  

klokken 17.30-.18.30

Sted: Gymsalen Narvik Montessoriskole.

 

saksliste

 1. Oppstart av skoleåret ved rektor Bjørn Framnes
 2.  Organisering
 • Endringer som er gjort – hvorfor
  •       Lærersituasjonen nå. 
  •       Foreldrebetaling
  •       Olweusprogrammet 

 

 1. Orientering fra Helsesøster Kristel Jakobsen.

 

 1. Hjem/skole samarbeid 
 • Foreldresamtaler/ foreldremøter

– foreldrerepresentanter til styret valgt blant FAU-medlemmene

-FAU-leder Hilde Jørgensen. Oppgaver tillagt de ulike klassetrinn

– elevfravær i skolen v. Bjørn

– Kvalitetsveileder for Montessoriskoler.

 

Bjørn F. Framnes

rektor/daglig leder Narvik Montessoriskole