Søknadsfrist for å søke elever inn på Narvik Montessoriskole skoleåret 21/22, er 15.02.2021. Førsteklassinger må skrives inn på den kommunale skole de tilhører høsten 2020. Se Narvik kommune for mer informasjon. Under fanen «Informasjon» finner dere søknadsskjema til skole og SFO.