Alle elever som skal begynne i første klasse 22/23 skal skrives inn ved sin kommunale skole. Se Narvik kommune hjemmeside

For neste skoleår er søknadsfristen ved Narvik Montessoriskole 01.12 2021. Denne fristen gjelder alle nye elever som ønsker plass ved Narvik Montessoriskole, uansett klassetrinn. Opptaksreglementet vårt er endret i henhold til dette.