Læreplaner

Montessoriskolene i Norge har en felles læreplan som et utviklet av Norsk Montessoriforbund: Læreplan for montessoriskolen – fag og arbeidsmåter gjennom ti skoleår. Læreplanen er godkjent av Utdanningsdirektoratet.

Læreplanen er et helhetlig læreplanverk som beskriver de pedagogiske grunnpilarene i montessoripedagogikken og inneholder komplette fagplaner for 1.-10. trinn.

Norsk Montessoriforbund har copyright på læreplanen og alle skoler som tar den i bruk, må være medlemmer i forbundet.Forbundet har satt bort distribusjonen av læreplanen til Montessoriforlaget, slik at den kan bestilles i Montessoriforlagets nettbutikk: www.montessoriforlaget.no

Læreplanen koster kr. 250,- i trykket utgave (fraktfri levering).

Legg igjen en kommentar