Ledig lærerstilling ved Narvik Montessoriskole

Vi søker etter en montessoripedagog/allmennlærer til en av våre aldersblandede grupper i barneskolen. Ansettelse fra 1. august 2017, med oppstart 14. august.

Søkeren får jobbe i lærerteam med andre kontaktlærere og spesialpedagog.

Søkere med montessoriutdanning eller ønske om videreutdanning innen montessoripedagogikk vil bli vektlagt. Du må ha vilje og evne til et tett samarbeid med teamet og jobbe med elever i mange ulike læringssituasjoner.

Personlig egnethet og relevant erfaring vil bli vektlagt.

Krav til kompetanse:

  • Allmennlærerutdanning
  • Montessoriutdanning

Søknad sendes: Narvik Montessoriskole, Beisfjordveien 39, 8514 Narvik
Kontaktperson: Janne Ørntuvik, fung.rektor

Søknadsfrist: 31. mai 2017

Telefon: 99252111
E-post: orntuvik@online.no
eller narvikmontessori@gmail.com