Mobilskole har gjennomført en styrt avvikling av driften og har meldt om øyeblikkelig stengning av sine tjenester. Skolen jobber nå med å finne ny leverandør av denne tjenesten. Skolen vil gi beskjed så snart dette er på plass. Virkningen trer i kraft umiddelbart.