Narvik Montessoriskole er stengt fra og med klokken 18.00 i dag 12.03.20 og inntil videre fram til 26.mars. I løpet av fredag 13.mars vil skolen ha ferdig et system for hvordan vi kan fortsatt gi et opplæringstilbud i denne situasjonen. Dette vil dere få melding om i løpet av fredagen.

For 4-7 klassetrinn undervisningen foregå elektronisk. De som har behov for å låne, pc, chromebook eller nettbrett må gi beskjed om dette.
1-3.trinn vil få tilsendt ulike former for arbeidsoppgaver.
Mere informasjon om dette vil bli sendt ut i løpet av morgendagen

Det er viktig at dere foresatte følger opp barnas skolearbeid. Lærerne vil jobbe sammen med elevene digitalt innenfor vanlig undervisningstid.

Foresatte som jobber i kritiske yrker og har behov for et tilsynstilbud må melde fra om dette til skolen så snart som mulig. Dette gjelder også barn med særskilte omsorgsbehov. Skolen vil organisere tilbudet i våre lokaler.

Om dere har behov for å hente personlig utstyr til barna som ligger på skolen, så er dette mulig.