Om skolen

Narvik Montessoriskole er nå inne i sitt syvende driftsår. For skoleåret 2023-2024 er det 73 elever fra 1. til 7. årstrinn. Skolen er delt inn i 3 undervisningsgrupper der prinsippet om aldersblanding kommer til sin rett for de 6 første trinnene. Det anbefales aldersgrupper med minst to, helst tre alderstrinn i hver gruppe.

Inneværende skoleår har vi  en inndeling med 1.,2 og 3. klassinger, 4.,5. og 6.klassinger og 7. klassingene som en egen gruppe. Dette vil være den faste inndelingen, men andre kombinasjoner vil brukes ved spesielle prosjekter. Her er det romsituasjonen som legger føringer.

Lokaler

Skolen er lokalisert i tidligere Fagernes skole. I tillegg ligger Ørarampen barnehage i de samme lokalene. Barnehagen står som eier, mens skolen leier sine lokaler fra dem. Det har i de seks årene vi har vært i drift vært mye arbeid med renovering og op­pussing. Det vil fortsatt være arbeid fremover, men i mindre grad enn tidligere. Langvarig manglende vedlikehold tar tid å rette opp.

Barnehagen har 3 avdelinger i samme bygg som 4. til 6. årstrinn, mens skolen disponerer resterende lokaler. Det er et nært samarbeid og sambruk mellom skolen og barnehagen som vi satser på å utvikle videre.

Hva kjennetegner en montessoriskole ?

Et prinsipp i en montessoriskole er aldersblanding. Det ideelle er tre alderstrinn i samme gruppe, men minst to alderstrinn.

Klasserommet er tilrettelagt for aktiviteter og oppgaver. «The prepared environment» er en viktig grunnstein i montessoripedagogikken. I et tilrettelagt miljø vil barnet kunne arbeide selvstendig.

Hvert fag og emne har sin faste plass slik at barnet kan finne fram til arbeidsoppgaver uten hjelp av lærer.

Materiellet er et konkret hjelpemiddel på veien til å forstå et abstrakt begrep. Alle sanser skal stimuleres. I tillegg er det pent å se på slik at det innbyr til aktivitet. Barna lærer seg fort å ta vare på det og rydde det på plass etter bruk.

Fagplanen for montessoriskolen er godkjent av utdannings­ og forskningsdepartementet og bygger på Kunnskapsløftet. Kompetansemålene i Kunnskapsløftet gjelder også for montessoriplanen.

Se kort presentasjon her.

Legg igjen en kommentar