Smittevernveilederene for barnehager og skoler ble oppdatert 07.09.20. Følgende er et nytt punkt: “Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte i barnehagen/skolen. Ansatte og barn skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god.”

Tidligere måtte ansatte og ungdomsskoleelever være hjemme til de var symptomfrie. Dette er nå endret til at man skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Hovedregelen er fortsatt at alle skal holde seg hjemme dersom man er syk, også dersom symptomene er milde og/eller man har sykdomsfølelse.

Det betyr at man ikke kan møte dersom man f.eks. har hoste, vondt i halsen, snørr, feber, osv. Har man symptomer på luftveissykdom skal man være hjemme. Dessverre kan de vanlige høstforkjølelsene sitte i lenge, og det betyr også at man må være hjemme lenge.

Folkehelseinstituttet har nå sagt at det er greit med noen symptomer. Det gjelder kun dersom ansatte og barn har vært syk, og hvor det er helt tydelig at det bare er litt rest av en sykdom som har vært der igjen. F.eks. at man har litt rennende nese (uavhengig av farge på nesesekretet/snørret) og/eller har litt, sporadisk hoste (av og til). Det er viktig at allmenntilstanden er god og at man er tilbake i sin vanlige form.

Ved kjent pollenallergi som gir utslag i rennende og kløende nese og øyne kan man også komme på skolen og gå i barnehagen.