VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR

Da er vi snart klare til å ta fatt på et nytt skoleår. I år har vi 92 elever fordelt på 7 klassetrinn og det er 10 elever som skal begynne i første klasse. Elevene er delt inn i 3 grupper. 1-3. trinn, 4-6 trinn og 7. trinn. Vi har endret litt på dagsrytmen slik at første økt er fra 08.30- 11.30 og så pause/friminutt til 12.15. 

I personalet er det noen endringer. Inge og Ørjan er i permisjon fram til slutten av november og vi har tilsatt to nye lærere; Linda Skoglund og Tor Sigurd Larsen.

Oppstart av skoleåret er mandag 19.august.

2.-7. klassetrinn fra 08.30 til klokken 11.00

1.klasse fra klokken 09.00 til klokken 11.00

For bestilling av skolemelk kan du lage deg en profil og logge deg inn her: https://www.skolelyst.no

Vi ser fram til et nytt spennende skoleår.

 

Med hilsen alle på Narvik Montessoriskole.