ORDENSREGLER NARVIK MONTESSORISKOLE 

Når vi er mange sammen, er det viktig at vi tar hensyn til hverandre og gjør vårt til at det blir god orden ute og inne. Vi må føle oss trygge på skolen og skoleveien. Derfor har vi disse reglene. 

 1. Inne i klasserommet følger vi klassereglene, 
 2. Vi har ikke lov til å erte, plage, slå andre eller sloss.. 
 3. Mobbing er ikke tillatt. 
 4. Snøballkasting er ikke tillatt unntatt på anvist blink. 
 5. Alle må være innenfor skolens område. De som går hjem eller har ærend utenfor skolens område, må få lov av lærer.
 6. Når det ringer avsluttes lek og ballspill, og alle går rolig inn. Yttertøy henges på knaggene og sko henges på stativene.

 

 1. I fritimen holder vi oss ute. Toalettene er ikke oppholdsrom. 

 

 1. Det anbefales at elevene ikke sykler til skolen før 3. trinn.(Foreldrene må vurdere barnas sykkelferdigheter) Alle skal bruke sykkelhjelm og refleksvest i den mørke årstiden. Syklene skal leies på skolens område og plasseres på anvist sted. Syklene står på eget ansvar. Sykler, akebrett, rullebrett, sparksykler og rulleskøyter skal ikke brukes på skolen unntatt ved styrte aktiviteter.

 

 1. Vi sorterer og kaster søppel i søppelkassene. 

 

 1. Godteri tillates kun ved spesielle anledninger. 

 

 1. Vi skal være høflige med hverandre og ikke bruke stygge ord eller sårende kroppsspråk. 

 

 1. Mobiltelefoner skal ikke brukes i skoletiden uten etter spesiell avtale med lærer. 

 

 1. Det er forbudt å bruke tobakk eller rusmidler i skolens lokaler eller dens område. 

 

 1. Elever som skader skolens eller medelevers eiendom, må erstatte dette i henhold til lov om skadeserstatning §1.1 og §1.2 (beløpsgrense kr. 5000,-). Dette gjelder også skolebøker og materiell som ødelegges. 

 

KONSEKVENSER 

Ved brudd på regel 1: Ved gjentatte brudd på klassereglene kan eleven bli vist ut av klasserommet og være under oppsyn i annen klasse eller ved administrasjonen..Foresatte blir kontaktet pr. telefon. 

 

Ved brudd på regel 2: Ordensmelding sendes hjem eller foresatte kontaktes pr. telefon. Tre meldinger/telefonkontakt i halvåret kan medføre at foreldre bli innkalt til møte med kontaktlærer og evt. skolens ledelse. Gjensidig forpliktende avtale mellom skole og hjem for videre oppfølging blir utarbeidet. Ved gjentatte brudd på regel 2 må eleven sitte inne ved administrasjonen i fritimen samme dag og/eller påfølgende dag. 

Ved brudd på regel 3: Mobbing vil bli håndtert etter egne rutiner jfr. egen handlingsplan. 

Ved brudd på regel 4 og 5: Ordensmelding sendes hjem (mobilskole) 

Ved brudd på regel 6-11: Den voksne som observerer bruddet gir beskjed til kontaktlærer. Kontaktlærer tar det opp med eleven snarest mulig. Ved gjentagelse kontaktes foresatte. (Ved brudd på regel 8 kan kjøretøy bli inndratt) 

Ved brudd på regel 12: Mobiltelefon inndras og utleveres ved skoleslutt. Ved gjentakelse må telefonen hentes av foresatte. 

Ved brudd på regel 13 og 14: Vil bli behandlet særskilt. Ved alvorlige brudd på ordensreglene har skolen anledning til å utvise elever for resten av dagen jfr. Opplæringsloven § 9A-11. Foreldre vil bli kontaktet.

 

Fravær: Ved fravær over 3 dager skal skolen kontaktes. Elevene skal ha melding hjemmefra ved alt fravær. Ekstra skolefri: Søknad om ekstra skolefri kan innvilges av kontaktlærer eller rektor (kontaktlærer inntil 1 dag, rektor 2 uker). Ut over 2 uker skal styret godkjenne. Foresatte skal sende skriftlig søknad i god tid før fraværet starter. Når elevene har ekstra fri fra skolen, er det de foresatte som har ansvaret for at elevene får den nødvendige undervisning. Foresatte må derfor kontakte skolen og få greie på hva som gjennomgås mens elevene er borte. Det kan ikke forventes at lærerne utarbeider særskilte opplegg for alle, men forslag til arbeidsoppgaver kan bli gitt. Skolen forutsetter at de foresatte følger opp undervisningen så langt som mulig. 

Vi har lest gjennom og gjort oss kjent med ordensreglene for Narvik Montessoriskole. 

Dato: 

 

Elev: 

Klasse: 

 

Foresattes underskrift. 

 

Revidert: 22.10.19