Planlegger ny ungdomsskole i Narvik

Narvik Montessoriskole ønsker fra neste skoleår å etablere egen ungdomsskole på Fagernes.

 

Allerede neste år kan Narvik kommune utvide sitt skoletilbud.

 

– Da må vi få lov å flytte barnetrinnet til Lauvveien som vi har planlagt, sier styreleder Hans Marius Sletteng.

 

Narvik Montessoriskole har drevet barneskole siden 2013 i lokalene til den gamle kommunale skolen på Fagernes. I dag har skolen 73 elever fra første til syvende trinn. Dersom stiftelsens drøm går i oppfyllelse, kan skolen øke sin kapasitet til 120 elever fra 1. til 10. trinn. 

 

– Skolens offentlige godkjenning i dag er for 120 elever på småtrinn og mellomtrinn, men vi benytter ikke skolens fulle godkjenning på disse trinnene alene. Vi ønsker oss en skole med to lokasjoner, der vi kan ha barnetrinn i Lauvveien og ungdomstrinn i gamle Fagernes skole, forteller rektor Simen Lian Kleiving.

 

Den store utfordringen er å finne plass til den nye skolen. Planen er å ha ungdomsskole i dagens lokaler på Fagernes. Mens barnetrinnet flytter over til det gamle forsamlingshuset på Øra. Et bygg skolen allerede har kjøpt.

 

Skolen er i positiv dialog med eierne av bygget i Beisfjordveien 39, der skolen i dag er lokalisert.

– Vi er veldig nærme et potensielt kjøp av vår andel av bygget her i Beisfjordveien. Men skal vi få dette til må skolen få lov å etablere seg i det tidligere forsamlingshuset til den Læstadianske forsamling i Lauvveien, samtidig som vi fortsetter å drive skole i vårt eksisterende bygg, fortsetter Kleiving – som også er daglig leder. 

 

Skolen kjøpte i 2022 bygget på Øra som på folkemunne går under Forsamlingshuset, fra den Læstadianske forsamling. Planen fikk en brå stans da bestemmelser fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap viste at det ikke var lov å etablere skole i bygget. Årsaken er at bygget ligger innenfor sikkerhetssonen til et sprengstofflager på andre siden av fjorden

 

Vi har levert en omfattende søknad/plan for detaljregulering av Lauvveien, der vi har tatt høyde for alle mulige scenarioer. Tiltak for å begrense støy, støv og til og med ras er allerede utredet og lagt inn i planen. I tillegg er området, som kjent, i en risikosone for eksplosjonsfare, som i praksis betyr at området blir truffet av lufttrykk dersom en ulykke skulle skje på andre siden av fjorden. Lufttrykket er ikke farlig for noen, men det finnes en risiko for knuste vindusruter som igjen kan skade folk. Etter at det ble kjent for oss har vi endret og forbedret planen vår med mindre og forsterkede ruter, slik at vi er sikre på at både elever og ansatte vil være minst like godt ivaretatt i Lauvveien som her i Beisfjordveien, sier Sletteng.

 

Han mener at et ideelt scenario er sameksistens, og at DSB godtar de kompenserende tiltakene 

 

– Men vi vet jo at disse bestemmelsene er vanskelige å rokke ved. Derfor ønsker vi en positiv dialog med politikere, administrasjon og eventuelt Orica som eier lageret, for å utrede alternativer som løser situasjonen for alle parter. Vår helt konkrete plan for å utvide tilbudet er avhengig av flere lokaliteter og ikke minst lokaler med andre egenskaper enn dagens,  sier Kleiving.

 

Han mener at hele kommunen vil få nytte av at det finnes flere ungdomsskoler i Narvik. I dag er det nærmest alternativet til Narvik Ungdomsskole i Ballangen. 

 

– For vår del akkurat nå handler dette om å finne en god løsning som gjør at Narvik kommune får et helhetlig tilbud som etterspørres av flere. Et tilbud som ikke bare gjør oppvekstvilkårene i bydel Fagernes bedre, men som kan komme hele kommunen til nytte, sier han. 

 

Og trekker frem skolen som et alternativ for elever som ikke ønsker å gå på Narvik Ungdomsskole. 

 

– Det ligger positive ringvirkninger i kjølvannet som ikke nødvendigvis er pådrivere for oss, men som kan være nyttig for elever som ikke trives på skolen de går på. Skulle for eksempel en elev i en av Narvik kommunes ungdomsskoler måtte flyttes som følge av en mobbesak, kan vi være et alternativ. Dersom noe slikt skulle skje på Narvik ungdomsskole så er nærmeste skole Ballangen, sier Kleiving.

 

Sletteng mener at en kommune som nå rigger for vekst – også bør ha flere alternativer på skolefronten.

– Dersom bare en brøkdel av det som ligger i vannskorpa av etableringer i kommunen slår til kan forhåpentligvis et helhetlig montessoritilbud være med på å påvirke at folk ønsker å slå seg ned her, mener Sletteng.