Referat fra FAU-møte 22.10.2019

 

Tilstede: Kine Therese Sandvik- 2.klasse, Hilde Jørgensen- fauleder,Rune Nordstrand-1.klasse, Aina Nyland- 5.klasse, Kenneth Søreng- 7-klasse, Bjørn Framnes-rektor

Forfall:  Anita Bakkejord-6.klasse

 

Sak 15/19 Valg av leder for Fau.

Kine Therese Sandvik ble valgt som leder av FAU. Hilde Jørgensen har ett år igjen av sin periode som foreldrerepresentant i styret.

 

Sak 16/19 Forventninger.

Rektor la fram sine forventninger til samarbeidet mellom FAU og skolen.

  • rektor vil delta på alle møter som han blir innkalt til
  • rektor vil fremme saker for FAU.
  • rektor forventer at FAU driver seg selv, med støtte fra skolen
  • FAU setter opp saksliste og sender ut innkalling, skriver referat.

 

Sak 17/19 Arrangementer

Skolens ulike arrangementer ble gjennomgått.

Februar: Valentinsball. Vakthold 7.klasse

Mars: Flaskeinnsamling 6. klasse

Mai: 17.mai 2. klasse

Juni : Dugnad , alle

Desember: Kafe,juleforstilling, julenisse, salgsmesse. 7. klasse

Endringer. Kafe i VU utgår. 

 

Sak 18/19 Dugnad/aksjoner

Følge opp sak og gang/sykkelvei.

Vedlikehold grillhytta Lilletoppen

 

Sak 19/19

Neste møte i FAU 14.01.2019

Møtet takker Hilde Jørgensen som går av som FAU-leder.

 

Referent

Bjørn F. Framnes