Referat fra FAU-møte 30.01.2019

 

Tilstede:  Maren Knudseth, Anita Bakkejord, Hilde Jørgensen,

 

Sak 1/1 Orientering om drift

Rektor Bjørn Framnes, orienterte om følgende:

Gjennomgang av referat fra forrige møte.

Søknad om midler til gapahuk Sparebank1

Lys på fotballbanen

Trafikksikringstiltak Narvik kommune

Scene – service, kontroll

Pga feil i skoleruta gikk elever og lærer en dag for mye før jul. Det er kommet forslag om at denne dagen tas igjen fredag 22.03.2019. FAU har ingen innvendinger til dette.

 

Sak 2/19 Virksomhetsplan

Skolemåltid- organisering og finansiering. Må vedtas i styret og kostnadene legges inn i skolepengene.

Planen sendes ut til FAU-representantene for innspill. Dette tas opp på neste FAU-møte.

 

Sak 3/19 Foreldre-engasjement

Skolen må sende ut kontaktliste til foreldrekontaktene.Ansvar ; Bjørn

6.trinn mangler fortsatt klassekontakt.

Hvordan skal foreldrene bli bedre kjent med hverandre?

Foreldrerådsmøte med tema som mobbing, rus,trafikksikring, sosiale medier.

Bjørn sender ut forslag som FAU vurderer.

Om noen av de som ikke var tilstede har noen forslag må de sende dem til rektor/fau-leder.

 

Sak 4/19 Eventuelt

Det er viktig alle representanter kommer til møtene eller melder forfall.

Neste Fau-møter: onsdag 27.03 klokken 18.00 og 08.05.2019

 

Referent

 

Bjørn F. Framnes