Skoleåret 21/22

 

Skoleåret 21/22 tar vi noen grep for å kunne gi elevene et enda bedre montessori- pedagogisk tilbud. En av våre store utfordringer har vært å få utdannet tilstrekkelig antall montessoripedagoger. Gjennom vår satsning de siste årene er vi i den situasjonen at 80% av pedagogene er godkjente montessoripedagoger. En annen utfordring har vært å kunne dele elevene inn i aldersblandede grupper. For å få dette til har vi gjort følgende tiltak: 

1-3.årstrinn organiseres i en gruppe og vil bruke gymsalen til klasserom. Gymsalen vil være klar til dette bruk fra høsten 2021. Da skal det være tatt hensyn til lyd- og lysutfordringer og det skal etableres egen inngang med garderobe . 

4.-6. trinn vil disponere våre lokaler som ligger i tilknytning til barnehagen. De deles i 2 grupper med elever fra alle trinn. 

7.årstrinn får klasserom i første etasje ved hovedinngangen.

Kroppsøving legges til Ankeneshallen.

I andre etasje etableres det arbeidsrom for lærere, kontor for helsesykepleier og administrasjonen.

Dette er en midlertidig løsning som vi vil prøve ut neste skoleår. På sikt ønsker vi at vi skal få til en arealdisponering som sikrer at vi kan følge de retningslinjene for pedagogisk praksis som Montessorilærerplanen krever og at vi skal slippe å flytte mye rundt på klassene.

Personalsituasjonen 21/22

Lærere: 

1-3 trinn: Janne Ørntuvik, Ina F. Iversen og Anja Moen

4-6 trinn: Ørjan Johansen, Elin Munkli, Kristin Andersen

  1. trinn: Inge Hasselberg og Julianne Nerdal Alteren

Spesialpedagog: Jeanette Kvanmo Solhaug

Rektors stedfortreder: Kristin B. Andersen

Assistenter skole/SFO

Christel Aanes (SFO-leder), Maria Vahlberg, Marlene Dalbu, Tiril Fagernes (lærling) Tom-Andre Christensen

 

SFO åpner 2.august . Planleggingsdager 16. og 17. august

Første skoledag er mandag 23.august.

 

Med ønske om god sommer til alle elever og foresatte.

 

Med sommerlig hilsen fra

Rektor Bjørn