Jeg har fått noen spørsmål om dette fra noen foresatte. Kunnskapsdepartementet sier følgende: «Foreldre slepp å betale for barnehage og SFO så lenge tilbodet er stengd grunna koronautbrotet. »

Faktura med forfall 1.april ble automatisk sendt ut mandag 16.o3. Skolen vil trekke fra SFO-ugifter dere har hatt i perioden SFO har vært stengt i mars, på faktura i mai. Skolepenger må betales som vanlig.