Narvik Montessoriskole følger den samme skoleruta som Narvik kommune.

 

August:                               Skolestart 23. august

Oktober:                             Høstferie 6.,7. og 8. oktober.

November:                          Elevfri 22. november.

Desember:                          Siste skoledag 21. desember.

Januar:                                Skolestart 4. januar.

februar/Mars:                          Vinterferie 28.02-04.03. 

April:                                  Påskeferie fra 11. til og med 19. april

Mai:                                    Elevfri  27. mai.

Juni:                                    Elevfri 6. juni.

                                            Siste skoledag 23. juni.

Mulige avvik fra dette kan oppstå, men vil bli varslet i god tid.