VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR

Da er vi snart klare til å ta fatt på et nytt skoleår. I år har vi 87 elever fordelt på 7 klassetrinn og det er 18 elever som skal begynne i første klasse. Elevene er delt inn i 3 klasser. 1-3. trinn, 4-6 trinn, og 7. trinn.

1-3. trinn og 4-6 trinn er delt inn i 2 grupper  hver med hver sin kontaktlærer.

Oppstart av skoleåret er mandag 23.august.

2.-7. klassetrinn fra 08.30 til klokken 11.00

1.klasse fra klokken 09.00 til klokken 10.30

For bestilling av skolemelk kan du lage deg en profil og logge deg inn her: https://www.skolelyst.no

Vi ser fram til et nytt spennende skoleår.

Med hilsen alle på Narvik Montessoriskole.