Hei alle sammen. Vi er nå inne i en fase hvor smitte brer seg i et stort omfang. Det kan være vanskelig å følge med på alle råd og veiledninger som kommer fortløpende. for tiden er det slik at en kan teste seg ut av en karantenesituasjon. Les mer her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/testing-erstatter-smittekarantene-for-narkontakter/id2898321/ 

Skolens kontinuitetsplan har følgende prioriteringer ved høyt fravær blant våre ansatte:

  1. Aktiviteter/funksjoner som må videreføres og ivaretas: Kritiske funksjoner i prioritert rekkefølge ⁄ liste:
  1. Elever med behov for oppfølging  en til en.
  2. Barn med foresatte i samfunnskritiske roller.
  3. 1-3. årstrinn
  4. SFO-tilbud
  5. 4-7 årstrinn