Det nærmer seg søknadsfrist for skoleåret 2024/2025 og vi minner om at fristen for søking er 1.12.2023. Denne fristen gjelder alle nye elever som ønsker plass ved Narvik Montessoriskole, uansett klassetrinn. Se gjerne på følgende linker for ytterligere

informasjon:

Husk også at alle elever som skal begynne i første klasse til skoleåret 24/25 skal skrives inn ved sin kommunale nærskole. Se gjerne Narvik kommunes hjemmesider.

 

Dersom dere har spørsmål eller ønsker en prat om opptak og søking, ta kontakt med rektor Simen Lian Kleiving på +4792669972 eller på rektor@narvikmontessori.no.