Søknadsfrist skoleåret 20/21

Søknadsfrist for å søke elever inn på Narvik Montessoriskole skoleåret 21/22, er 15.02.2021. Søknadsskjema finner dere her.