Søknadsfrist skoleåret 2020/21

By 15/01/2020 januar 27th, 2020 Oppslagstavla

Søknadsfristen for nye elever høsten 2020 er 15.02.2020.

For skoleåret 20/21 er maksimalt elevtall 88 elever. Inntaksstopp er satt til 01.09.2020. Satsen for skolepenger fra og med neste skoleår er satt til 800,00 pr mnd i 11 måneder. Satsen for SFO er 1700,00 pr måned i 11 måneder. Det innføres 50% søskenmoderasjon i SFO fra og med 01.08.2020.

Se introduksjonsfilm her.

Søknadsskjema NMS       Søknad SFO