Stressreduserende tiltak ved karantene og isolasjon

Det er en utfordrende situasjon vi befinner oss i nå. Se rådene fra Helse Norge på hvordan man kan takle dette på best mulig måte.