Det har vært noen endringer i styrets sammensetning i løpet av våren. Per Øyvind Mohus som har vært styreleder siden oppstarten i 2013 har valgt å trekke seg fra sitt verv.

Sist styremøte ble følgende sammensetning vedtatt:

Styreleder: Hans Marius Sletteng

Nestleder: Linda Ingebrigtsen

Faste styremedlemmer: Øyvind Søraas og Tom-Magne Nordli

vararepresentant: Runde Nordstrand

Ansatterepresentant: Ina Flage Iversen, personlig vara Elin Munkli

Foreldrerepresentant; Hilde Jørgensen, personlig vara Lise-Mari Sommerseth