Styrets sammensetning:

Leder: Per Øyvind Mohus

Styremedlemmer:

Bengt P. Berntsen, fast medlem

Øyvind Søraas, fast medlem

Hans Marius Sletteng, fast medlem

Julianne Nerdal Alteren, ansatterepresentant

Hilde Jørgensen, foreldrerepresentant