Styrets sammensetning:

Leder: Hans Marius Sletteng

Styremedlemmer:

Simen Lian Kleiving, daglig leder

Linda Ingebrigtsen, fast medlem, nestleder

Tom Magne Nordli, fast medlem

Øyvind Søraas, fast medlem

Ina Flage Iversen, ansatterepresentant

Lise Mari Sommerseth, foreldrerepresentant