Styrets sammensetning:

Leder: Per Øyvind Mohus

Styremedlemmer:

Linda Ingebrigtsen, fast medlem

Øyvind Søraas, fast medlem

Hans Marius Sletteng, fast medlem, nestleder

Julianne Nerdal Alteren, ansatterepresentant

Hilde Jørgensen, foreldrerepresentant