I neste uke ( uke 37) starter arbeidene med å gjøre trafikkforholdene rundt skolen sikrere. Det skal etableres fortau ned langs Holmenvein og forgjengerovergangen skal flyttes nærmere skolen.I denne perioden vil tilgjengelighet for besøk, levering og henting , være begrenset. Vi oppfordrer besøkende om å vise stor aktsomhet i trafikken.