I slutten av februar dro representanter fra 4-7 klasse til Ballangen for å delta på trivselslederkurs. Trivselsleder er Skandinavias største program for aktivitet og inkludering i barne- og ungsomskolen. Nærmere 200 kommuner i Norge benytter trivselslederprogrammet og nå også Narvik Montessoriskole.

Målene for programmet er:

Gi økt og mer variert aktivitet i friminuttene
Bygge vennskap
Hindre konflikter
Gi inkluderende, vennlige og respektfulle elever

På kurset fikk elevene, som er nominerte av de andre i klassen, tips om hvordan de skal lede aktiviteter, og kursing i ulike leker og aktiviteter de kan bruke. I tillegg var det foredrag om det å være inkluderende, vennlig og respektfull. I storefriminuttet bærer trivselsledere ut utstyr til områder som er avsatt til ulike aktiviteter og leker. Med synlige trivselsledervester setter de igang leken, og passer på at alle som vil, får være med. Trivselslederne leder leken, men de er også med og leker selv. De passer på at alle følger reglene, og er greie med hverandre. De skal også evaluere aktivitetene og lekene på jevnlige møter.

På bildene ser vi trivselsledere fra 5. og 6. klasse som leder leken ute i friminuttet.